31 lip 2016

Little words

Kochani,

Zrealizowałam swoje marzenie o fotografii, publikacji oraz logo do moich zdjęć. Jestem szczęśliwa. Trochę to wszystko zajęło, ale zdecydowanie było warto. Wcześniej chciałam publikować je tutaj na blogu.
Niestety nie zrobię tego, ponieważ fotografuję pod swoim nazwiskiem, a blog, jak sami wiecie, pod pseudonimem. Długo zastanawiałam się nad tym i postanowiłam, że najlepiej będzie odseparować te dwa filary od siebie. Natomiast mogę powiedzieć jedno. Przepełnia mnie radość na myśl o rozwinięciu kolejnej pasji. Śmiało stwierdzę, że idzie mi naprawdę dobrze. Nie jest to jeszcze rozpowszechnione na poziomie, do którego dążę, aczkolwiek jestem na właściwej drodze. Czasem pewnie podzielę się z Wami moimi odczuciami co do fotografii. Na razie jednak pozostawię to w świetle mgły. Mam nadzieję, że weekend minął Wam pomyślnie. Wierzę, że odpoczęliście, zrelaksowaliście się i wykorzystaliście ten czas najlepiej jak potrafiliście. Nie muszę chyba wspominać o tym, że najpierw należy zadbać o siebie, bo już to wiecie :) Przesyłam Wam siły na nadchodzący tydzień. Śpijcie dobrze i miejcie spokojną noc.


Dearest,

I realized my dream about photography, publication and logo for my photos. I am happy. It all took a little bit but it was definitely worth it. Previously, I wanted to publish it here on the blog. Unfortunately, I will not do it because I shoot under my name and the blog, as you know, under a pseudonym. I thought about it for a long time and decided it would be best to separate these two pillars apart. On the other hand I can tell you one thing. I am filled with joy at the prospect of expanding another passion. Boldly I will say that I'm doing really well. It is not yet widespread on the level to which I aspire, but I'm on the right track. Sometimes probably I'll share with you my feelings about the photography. For now, however, I'll leave it in the light of mist. I hope that the weekend passed successfully for you all. I believe that you have rested, relaxed and you used this time as best as you could. I think it's needless to say that you must first take care of yourself, because you already know that :) I send to you strength for the upcoming week. Sleep well and have a calm night.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękuję za komentarz /Thank you for comment