16 mar 2015

Carte blanche

Sama ze sobą, z moim 'ja'.
Daję się zgubić emocjom.
Plączę się w labiryncie żył.

Zobacz to okno, te drzwi na świat.
Wszystko stoi otworem.

Ciesz się tym
Chwyć to
Trzymaj się tego

Nie odpuszczaj, nigdy!
Nie zezwalaj synom ciemności zabrać Twój skarb!

To szczęście, które w Tobie jest.
Najpiękniejszy z darów życia.

Jesteś nim TyAlone with myself, with my 'I'.
I'm letting emotions to get lost.
Entangling in the maze of veins.

See this window, these doors to the world.
Everything stands open.

Enjoy it
Grab it
Hold onto it

Don't let go, never!
Don't let to the sons of darkness take away your treasure!

It's happiness, which inside you is.
Most beautiful from the gifts of life.

You are it

sources: 
image 1: http://poezjaneil.blox.pl/2011/06/Okno-na-swiat.html
image 2: http://creativeworld.blox.pl/html


Niniejsze dzieło podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim.Ochrona prawa autorskiego jest chroniona z mocy prawa.