28 kwi 2015

Rozmysł /Consideration

Leżąc
Czekając na przyćmienie miłości
Zanikają barwy młodości.
Przybranie twarzy maską starości
Żerują na niej obrazy z przeszłości.

Tkwiąc bezwiednie w czasie
Zapominając o okolicznym hałasie
Trwamy.

I będąc u kresu
Darujemy sobie ubieranie pancerzu.

Deszcz zmyje z nas krew
Łzy oczyszczą.
Odejdziemy woli wbrew
Obrócimy się w nicość.
Zostawimy w ziemi wieczną miłość
Zniknie w dali świata cyniczność
Dalekosiężna wiara w nas pozostanie
Nadzieja na dalsze dzieje.
Boskie mniemanie
Aż życie pięknieje.


Lying
Waiting for the dimming of love
Colors of the youth disappear.
Adorning face with the mask of senility
Prey on it images of the past.

Stuck involuntarily in time
Forgetting the surrounding noise
We stand.

And being at the end         
          
We remit ourselves dressing cuirass. 

The rain will wash away the blood of us
Tears will cleanse.
We will be gone contrary to the will
We will turn to nothingness.
We will leave in the earth eternal love
It will disappear in the distance the cynicism of the world
Far-reaching faith in us will remain
Hope for further happening.
Divine notion
Even life more beautiful.


Niniejsze dzieło podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim.Ochrona prawa autorskiego jest chroniona z mocy prawa.image source:http://www.shutterstock.com/pic-79943746/stock-photo-the-heart-of-the-earth.html