8 lut 2016

drużyna .the team

Dwie ręce,
dwie nogi,
głowa.

To jest cała twa załoga.

Zwojujesz bądź nie nią świat.
Pełen barw i wad.

Lecz zawsze wiernie przy tobie trwać będzie.
Nawet gdy ulegniesz pokusom rzucanym wszędzie.

Choć i sam będziesz na stałe,
załoga twa walczyć będzie wytrwale.

Zostanie aż po krańce dziejów.
Nie opuści murów swych pradziejów.

Gdy ostatni liść oczy zamknie,
spadnie oliwka na glebę dokładnie.

Ona zaś urodzajem swym ją oblecze
i nowa winorośl ku światłu uciece.


Two hands,
two legs,
a head.

That's your whole crew.


With it you will or won't conquer the world.
Full of color and defects.

But it'll always last faithfully.
Even if you succumb to temptations thrown everywhere.

Even if you'll be alone permanently,
crew thy will fight tenaciously.

Will be till
 the end of history.
Won't leave the walls of it's prehistory.

When the last leaf shuts eyes,
an olive will fall on the soil accurately.

She within abundance will don it
and a new vine to the light will escape.Niniejsze dzieło podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim.Ochrona prawa autorskiego jest chroniona z mocy prawa.