31 sty 2015

prawda bajka /truth fairytale

Kończąc ten dzień podsumowaniem nawykłym,
znalazło się w nim kilka sytuacji niezwykłych.
Otóż przyjacielem okazał się ktoś dziwny,

a rzeczywistość czymś agresywnym.
Co mąci w głowie i klocki przestawia,
głupotą prawdziwy szczęścia świat przesłania.
I myśląc tak, będąc głęboko w temacie,
widzę przejrzyście jak swe sprawy załatwiacie.
Jak daleko od prawdy odchodzicie co dzień,
by pławić się w niższości swej.
Dlaczego? Spytacie.

Z czasem sami to zbadacie.
Nie odpowiem wam na płytkości wasze,
nie pomogę sprawić by wasze życie stało się bogatsze.
Do dzienniczka życie się wpisze
i zobaczycie u kresu serca swego bicie.
Tak nikłe, a podniosłe.
Kończące dzień myśli wyniosłe.
Ośmielając się zaglądać wam przez ramię
nie bacząc na własne błędy
wytykam to palcem niezdarnie
byście ujarzmili swe zapędy.

Ending the day with summary accustomed,
found in it a few unusual situations.
Well, a friend turned out to be someone strange,
and the reality of something aggressive.
Which disturbs minds and rearranges bricks,
with stupidity real happy world overrides.
And thinking so, being deeply in the subject,
I can see clearly how your affairs are begin settled.
How far from the truth you leave every day,
to wallow in your inferiority.
Why? You may ask.
With time, you will investigate it.
I will not answer  your shallowness,
I cannot help to make your life richer.
In the diary you life will sign in
and you will see at the end your heart beating.
So faint, though uplifting.
Ending the day lofty thoughts.
Daring to look over your shoulders
regardless my own mistakes
I am pointing it out with my finger clumsily
so you could enslave your inclinations.

sources:
image 1: http://pichost.me/1458866/
image 2: http://paramtirth.com/?p=68

Niniejsze dzieło podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim.Ochrona prawa autorskiego jest chroniona z mocy prawa.