29 sty 2015

sen o miłości .dream about love

Wyjdź do mnie, przyjdź do mnie.
Bądźmy razem tęczą barw.
Chodź do mnie, wróć do mnie.
Razem przemierzymy cały świat.

Sercem obejmij me ramiona,
Obiecam Ci tysiące fal.
Popłyniemy razem,
będziemy razem.
Na morzu miłości nikt nie znajdzie nas.

A może czas już minął,
zabrakło słów.
I ten świat nasz zginął,
Koniec ciepłych snów.

Wiem, że było różnie,
ona zniknęła już.
Kieliszek wina opróżnię,
nim pozostanie tylko kurz.

Proszę nie rób tego,
ja tak bardzo chcę.
Przyjaciela znajdź we mnie swego,
tak bardzo zmieniłam się.

A może czas już minął,
zabrakło słów.
I ten świat nasz zginął,
Koniec ciepłych snów.

Lecz jednak za późno, za późno na nas już.
Umknął szczęścia blask.
Słyszę tylko 'zburz to! zburz'.
I wiem, że nigdy nie wrócę do Twych szczęścia ramion łask.Come out to me, come to me.
Let's be together, rainbow of hues.
Walk to me, come back to me.
Together we will traverse the whole world.

With your heart embrace my arms,
I'll promise you thousands of waves.
We'll sail together,
we'll be together.
At sea of love no one will find us.

Or maybe the time has already passed,
run out of words.
And this world of ours died,
End of warm dreams.

I know it was diversely,
she's already gone.
A glass of wine I'll core out,
before will remain only dust.

Please do not do this,
I so much want.
A friend of yours find in me,
I've changed so much.


Or maybe the time has already passed,
run out of words.
And this world of ours died,
End of warm dreams.


But too late, too late for us already.
Went away the glow of happiness.
I hear only 'tear it down! tear down'.
And I know that I will never return to grace of your arms of happiness.


Niniejsze dzieło podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim.Ochrona prawa autorskiego jest chroniona z mocy prawa.