28 sty 2015

kawałek .a piece

- Smutno mi - powiedziała trzymając twarz zalaną łzami. Objął ją silnym męskim ramieniem. Miała na sobie bluzkę z krótkim rękawem. Jego dłoń musnęła jej ramię. Oboje wyczuli ten magiczny
moment. Ich pierwszy dotyk, pierwsza intymność. Szybko zabrał rękę i powiedział - Przepraszam.
-Nie, nie przepraszaj - odpowiedziała ukrywając zawstydzenie - To najdelikatniejszy i najprzyjemniejszy sposób w jaki ktoś kiedykolwiek mnie dotknął.
Spojrzał na jej drżące usta. Już wtedy był pewien, iż ona czuje to samo. Jednak kochał zbyt mocno i nadzwyczaj prawdziwie, by bezwiednie poddać się temu uczuciu. Ta skrzywdzona kobieta wiele przeszła i wiedział, że potrzebuje spokoju. Pragnął dać jej wszystko, być dla niej wszystkim. Mimo głosu serca, postanowił wpierw pomóc jej stanąć o własnych siłach. Rzekł więc tylko
 - Dziękuję za te słowa, lecz muszę już iść. - Pocałował ją w policzek, obdarzył długim spojrzeniem i wyszedł.

- I feel blue - she said, holding face covered with tears. He held her strongly with his masculine arm. She was wearing a blouse with short sleeves. His hand dabbed her shoulder. They both sensed that magical moment. Their first touch, first intimacy. He quickly took his hand and said - I'm sorry. No, don't apologize - she responded hiding the shame - This was the most gentle and most pleasant way in which anyone has ever touched me.
He looked at her trembling lips. Already then he was sure that she feels the same way. However, he loved too hard and exceptionally truly, to unwittingly surrender to this feeling. That harmed woman went through a lot and he knew she needs peace. He desired to give her everything, to be everything for her. Despite of the voice of the heart, he decided to firstly help her to stand under her own steam. So he said only
- Thank you for these words, but I have to go now. - He kissed her on the cheek, bestowed with a long gaze and left.image source: https://www.pinterest.com/pin/61431982391951506/                        image 
source: http://rebloggy.com/post/gif-crying-tear-larmes-pleurs/41631246327

Niniejsze dzieło podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim.Ochrona prawa autorskiego jest chroniona z mocy prawa.