13 lut 2015

Dziś jest ten dzień /Today is the day

dziś jest dobry dzień
piękny jasny dzień
kocham to :)
mój wymarzony dom

Gdy wstałam dziś rano świeciło piękne słońce. Chciałam uporządkować swoje życie oraz otaczający mnie świat. Wypełniwszy wszelkie obowiązki przyszedł czas na śniadanie i zajęcie się sobą. Pachnące warzywa, piękne kolory, zapachy z dzieciństwa i wszechogarniające słońce, które docierało do wszystkich zakamarków. Poczułam wiosnę, lato, wolność, marzenie, sen, aż w końcu zrozumiałam, że to jest moja siła i motywacja do życia, to jest moja energia. Zapragnęłam tylu drzew, kwiatów, świergotu ptaków, dziko płynącej wody, piasku pod stopami oraz natury ile może zmieścić się w marzeniach. Takiego przytłaczającego wręcz oddechu natury. Mieszkać wśród niej, żyć. Cieszyć się każdym dniem, czerpać czystą, nieskalaną rozkosz.

today is a good day
beautiful bright day
i'm loving it :)
my dream home

When I woke up this morning the beautiful sun was shining. I wanted to organize my life and the surrounding world. Having fulfilled all obligations, the time for breakfast has come and to take care of myself. Fragrant vegetables, beautiful colors, the smells of childhood and all-embracing sun which reached all nooks. I felt the spring, summer, freedom, a dream and dream, until I realized that this is my strength and motivation to live, this is my energy. I desired so many trees, flowers, twitters of birds, wildly flowing water, sand underfoot and the nature as many and as much as can fit in dreams. Such an even overwhelming breath of nature. Reside among it, live. Enjoying every day, deriving pure, unsullied delight.


Niniejsze dzieło podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim.Ochrona prawa autorskiego jest chroniona z mocy prawa.