15 mar 2015

Do życia /To life

Stworzeniem jestem,
kreaturą, człowiekiem.

Ciało, trzewia, układ krążenia, żyły,
warstwa po warstwie wypełniam życia tyły.

Stworzeniem jestem,
kreaturą, aniołem.

Umysł tworzy me jestestwo.
Teraźniejszość me królestwo.

Stworzeniem jestem,
ideałem, aniołem.

Emocją cały mój świat,
pełen goryczy, zdrad, wad i złych rad.

Optimum jestem,
ideałem, aniołem.

Już nie tylko materia we mnie,
z hymnem serca swego dumnie kroczę nieujemnie.Being I am,
creature, a man.

Body, viscera, circulatory system, veins,
layer upon layer I'm filling rears of life.

Being I am,
creature, an angel.

The mind creates my existence.
The present my kingdom.

Being I am,
ideal, an angel.

An emotion my whole world,
full of bitterness, betrayals, defects and bad advice.

Optimum I am,
ideal, an angel.

No longer just a matter in me,
with the anthem of my heart I proudly walk not negatively.


Niniejsze dzieło podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim.Ochrona prawa autorskiego jest chroniona z mocy prawa.