12 kwi 2015

Randka /A date

Mijają dni, tygodnie miesiące... a Ty wciąż czekasz.
Nic się nie zmienia,
rutyna nie niesie ze sobą niczego urokliwego/sympatycznego.
I wciąż czekasz.
Martwisz się, smutniejesz, stajesz się ponurym człowiekiem.
Jedynie cieniem życia.
Wszakże introdukcja to zaledwie,
preludium do szczęścia.
Zamknijmy rozdziały, sfinalizujmy pewne sprawy.
Umalujmy usta, poprawmy kreski na powiekach, załóżmy piękne suknie
w postaci dbania o siebie, o swój organizm przez ten czas.
To wszystko jest jak przygotowanie.
Wygląd, sprzątanie, staranie się.
To preparacja do tego najpiękniejszego momentu Twojego życia,
którego nie zapomnisz
- do finalnej randki z Twoim osobistym księciem z bajki,
do wiecznej miłości.
                                                           
image source: http://fernl.deviantart.com/art/CINDERELLA-AND-PRINCE-II-204694988

They pass the days, weeks, months ... and you're still waiting.
Nothing changes,
routine does not bring anything charming/sympathetic.
And you still wait.
You are worried, sad, you become a grim man.
Only a shadow of life.
However, introduction it is barely,
prelude to happiness.
Shut the chapters, let's finalize certain cases.
Let's make up our mouth, correct our eye lines, let's wear beautiful dresses
in the form of taking care of yourself, of your organism through this time.
It's all like preparation.
Appearance, cleaning, aiming for.
This is a preparation for the most beautiful moment of your life,
you will not forget
- for the final date with your personal Prince Charming,


to eternal love.

image source: https://www.pinterest.com/pin/31103053653415490/Niniejsze dzieło podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim.Ochrona prawa autorskiego jest chroniona z mocy prawa.