2 sty 2016

Happy New Year !!!!

Był Sylwester, Nowy Rok już 02.01.2016, a tu wciąż pusto. To pierwszy w tym roku post. Zastanawiałam się co napisać, czym podzielić się, czym Was zaskoczyć. Wszyscy jak co roku mówią o postanowieniach noworocznych. Każdy ma pragnienia o fortunie, idealnej cerze, pięknej figurze, wszelkich dogodnościach, spełnionych marzeniach, wielkiej miłości czy władzy. Jednak nie w tym rzecz, by marzyć i śnić lecz by dążyć do ich spełnienia. Prawdą, że dobre to i potrzebne. Marzenia są piękne. Kochani, życzę więc Wam byście trwali w swych postanowieniach. Pamiętajcie, że to nie Nowy Rok jest czasem na wyznaczanie sobie nowych dróg acz każdy dzień. Wszelki jest równie ważny i każdego dnia możecie coś zmienić, postanowić, osiągnąć. Bądźcie, żyjcie, trwajcie, nie przestawajcie. Kocham Was, więc i Wy kochajcie siebie i oczywiście

SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU !!

We had New Year's Eve, 1st day of New Year, it's 02.01.2016, and it's still empty in here. This is the first post this year. I wondered what to write, what to share with you, how to surprise you. Everyone, like every year, talk about their New Years resolutions. Everybody has a desire for fortune, perfect complexion, beautiful figure, all kinds of conveniences, fulfilled dreams, great love or power. But it's not the point to dream but to seek to its fulfillment. It's true that it's good and necessary. Dreams are beautiful. Beloved, I wish so you'll ye abide in your decisions. Remember that it's not the New Years Eve a time for setting yourself new roads, though every day. All are equally important, and every day you can make a change, decide, achieve. Be, live, last, don't stop. I love you so you love yourselves and of course
HAPPY NEW YEAR !!

1 image source: http://rick6100.deviantart.com/art/New-Years-Eve-Fireworks-288311143
2 image source: http://www.twoten9.com/956-new-years-eve-images-1.html

3 image source: http://www.azhappynewyear2016hdwallpaper.com/happy-new-year-animated-gif-2016.html#sthash.Xuwqg4l8.dpbs