1 kwi 2016

w między czasie .in the meantime

Ostatnio znalazłam kilka wierszy z poprzedniego bloga. Ci, którzy mieli przyjemność odwiedzić go, nie będą zaskoczeni zawartością tego posta. Reszcie polecam poniższą lekturę i zachęcam do komentowania :) Jestem ciekawa Waszych reakcji i przemyśleń. Na swoją obronę przypomnę tylko, że te słowa mają już swoje lata ;)

Recently found a few lines from the previous blog. Those who had the pleasure of visiting it, won't be surprised by the content of this post. To the rest I recommend the following reading and I encourage you to comment :) I'm curious of your reactions and thoughts. In my defense, just remember that these words are long in the tooth ;)


Ludzie bez miłości /People with no love

Odepchnęłam ją.
Była moim największym szczęściem.
Dla niej mogłam obiecać wszystko.
Miłość, która mnie nigdy nie zdradziła, ani ja jej.
Odepchnęłam. Bez wątpienia.
Zostawiłam na pastwę losu.
Oszukałam samą siebie, że bez niej będzie lepiej.
Teraz, już sama, doświadczam dobrych stron.
Ten czyn. On nie zapomni.
To było dobre dla nas. On nie zrozumie.
Szukam ideału, podążam za marzeniami.
Powód – wiara.
Wierzę w przeznaczenie.
Wiem, że on jest za młody. Zawsze będzie za młody.
Historia pisana piórem z serca.
Teraz wiem. To dobra decyzja. On nie zrozumie.
Zawsze będzie potrzebować tej duszy, która go porzuciła.
Nie tak chciałam. Chce dobra dla wszystkich.
Ja też zasługuję.
Chcę być szczęśliwa z marzeniami.

To nie wiersz. Sentencje, spontaniczne myśli.
Chwilowa niepewność. Tylko tyle.

I pushed her away.
She was my greatest happiness.
For her, I could have promised everything.
A love that never betrayed nor I her.
I pushed away. Without a doubt.
Left to its fate.
I fooled myself, that without her it will be better.
Now, I alone, am experiencing good things.
This deed. He won't forget.
It was good for us. He won't understand.
I'm looking for perfection, I follow my dreams.
Reason - faith.
I believe in destiny.
I know he's too young. He'll always be too young.
History written with a feather from heart.
Now I know. It's a good decision. He won't understand.
He will always need this soul, which abandoned him.
It's not the way I wanted. I want good for everyone.
I also deserve.
I want to be happy with dreams.

Not a poem. Sentences, spontaneous thoughts.
Instantaneous uncertainty. Just enough.Potrzebując miłości /Needing love

Potrzebując miłości, chodzę, szukam, stukam w każde drzwi. 

Gdzie się podziała.
 
Zagubiona, niepewna, jedyna.
 
Kiedy się odnajdzie.
 
Może nie szukać. Może czekać z otwartymi drzwiami.

Sama je znajdzie. Tak.


?uczucie /?feeling

Lochem dane mi słowa,
me serce w udręce się chowa,
boli cierniem raniony krzyk.

Śniegiem, lodem, soplem (!)
w ścianę uderza.

Próbujesz leczyć je dobrem.


cóż poczynić po wojnie w powrocie? /what to do coming back from war?


Od złego stroni młody zgrzyt,

bojąc się przymierza.

Prostymi słowami przez świat

podąża gołymi stopami.

Kalecząc piachem rany wojny,

jego życie staje się powolnym.

Miłością chce rozpocząć nowe,

lecz nie w trudności znalazł mowę.

Kochać było jego przeznaczeniem,


w zamian znalazł się w diabła wstąpieniem.


Czując i okazując... /Feeling and showing...

Kochając, zatruwasz cały świat.
Wstając, gasisz kolejny świt.

Prawdę mówiąc, życie wydaje się wtedy prawdziwe.
Gdy myślisz o złym.
Lepsze, gdy myślisz o dobrym.

Człowiekiem wzbudzasz wspomnienia.


Kolej na miłość? /Turn for love?

Miłością poznasz cały świat,
nią zrozumiesz siebie.
Ona jest tak piękny kwiat,
niedościgniony w niebie.
-------------------------------
Prostota jej skomplikowana niezmiernie.
Dziwne to, zarazem niezmienne.
-------------------------------
To klucz do ludzkości,
klucz do świata i Twojej duszy.
Jej szkieletem nie kości,
lecz duszy twojej uszy suchości serca,

które pragnie miłości.

Niniejsze dzieło podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim.
Ochrona prawa autorskiego jest chroniona z mocy prawa.