2 sie 2016

Ona jedynym zwycięzcą jest.
Leczy, karmi, podnosi.
Raduje się z tobą, współodczuwa.
Muska swą pełnią, otula i chroni.
Nie jesteś już sam.
Jej ciepło gromadzi tłumy.
Odpuszcza, oddaje w niepamięć.
Niczym skóra, w którą zostałeś odziany.
Niegdyś szanowana.
Dziś zatracona w bezpamięci nieświadomego utrzymania w materialnej górze.
Raz po raz przypominana.
Niewiele znaczy.
Choć matką, ojcem, narodzonym dzieckiem nam.
Obawa przed jej zapomnieniem pozbawiona wartości.
Znajdź, odszukaj, wskrzesz, lub giń.


She the only winner is.
Heals, feeds, raises.
Rejoices with you, sympathizes.
Grazes with its fullness, wraps and protects.
You are not alone anymore.
Her warmth collects crowds.
Absolves, gives to the oblivion.
Like the skin, in which you were clothed.
Once respected.
Today engrossed in no memory of unconscious keeping in the material top.
Now and again reminded.
Doesn't mean much.
Although a mother, a father, a child born to us.
The fear of forgetting her without any value.
Seek, find, resurrect, or die.


Niniejsze dzieło podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim.Ochrona prawa autorskiego jest chroniona z mocy prawa.