17 sie 2016

moje życie .my life

Chcę pobyć w tym uczuciu
tak blisko już
ale daleką drogę pragnę przemierzyć
idę za ręką, która mnie prowadzi
podążam tą ścieżką, bo wybrana jest dla mnie
najpiękniejsza i najlepsza
dopracowana i stworzona dla mnie
często uciekam i zbaczam
lecz szybko powracam na właściwy tor
z pomocą dobrych ludzi
we właściwym miejscu i o właściwym czasie
warte wszelkich wyrzeczeń, poświęceń i czynów
choć trudna, ciężka i smutkiem obleczona
chwilowo tylko
zaraz widzę sens i dążenie
wspierając siebie i brnąc do przodu
dotrę do szczęścia bram.

I'd like to stay in this feeling
so close now
but a long way I want to traverse
I go after the hand that guides me
follow this path because it's chosen for me
most beautiful and best
polished and created for me
often I run away and I deviate
but quickly I return on the right track
with help of good people
in the right place and in the right time
worth every renunciation, sacrifices and acts
though tough, hard and in sadness clothed
only temporary
shortly I see sense and aim
supporting myself and floundering forward
I will reach the gates of happiness.Niniejsze dzieło podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim.
Ochrona prawa autorskiego jest chroniona z mocy prawa.