3 lut 2015

Chirurgie plastyczne /Plastic surgeries

W dzisiejszych czasach wielu ludzi poddaje się operacjom plastycznym. Chcą, by ich ciało było się przystojne i pociągające. Operacje te, zostały wypromowane przez celebrytów, bo mają pieniądze,
choć przeważnie wydają je w głupi sposób. Przez nich zwykli ludzie myślą, że mogą być piękni jedynie dzięki takim operacjom. Dlatego też, rynek dał im taką możliwość, by było ich stać na "taki wygląd". Operacje plastyczne zaczęły być pożądane i to tak bardzo, że teraz są normą dla wszystkich.

Po pierwsze, chciałabym poruszyć bardzo ważny aspekt w przypadku operacji plastycznych. Musimy myśleć o własnym bezpieczeństwie w czasie tego rodzaju zabiegu, czy naprawdę jest to bezpieczne dla naszego zdrowia. Oczywiście, w pierwszej kolejności musimy zwrócić się do specjalistów, którzy powinni nas poinformować o wszystkim. Zazwyczaj jest to prawie niemożliwe, aby "poprawić nasze ciało" tego typu leczeniem.

Po drugie, są ludzie, którzy mają różne wady, które przeszkadzają im w ich życiu z dnia na dzień. Dla innych jest to obowiązkowe, aby usunąć coś z ich ciała. W takich przypadkach jest to świetny wynalazek człowieka, ponieważ możemy ratować siebie nawzajem. Ponadto, jeżeli nie zostałoby wymyślone, wiele osób by zmarło z powodu różnych wad.

Jednak nasze ciała nie są i nigdy nie były bez szwanku. W dawnych czasach ludzie żyli z tym, co mieli, bo nie było innej możliwości i żyli i byli szczęśliwi. Niestety, obecnie robimy wszystko, łącznie z tym co robimy własnym ciałom, by być doskonały i bez skazy, co krótko mówiąc zamienia ludzkość w plastik.

Podsumowując, operacje plastyczne są potrzebne, ale moim zdaniem ludzie nadużywają ich. Często, gdy spotykamy jakąś osobę możemy nawet zastanawiać się czy jej wygląd jest naturalny. Ponadto, jest to dobra rzecz, ważna życiowo. Poza tym, zwykli ludzie mogą po prostu nie wiedzieć, jakie ryzyko niosą ze sobą operacje plastyczne, a mimo to mogą poddać się takowym, co może być nawet mordercze.Nowadays many people undergo plastic surgeries. They want their body to be good-looking and alluring. It was initiated by celebrities cause they have money to spend it, usually in a silly way. By them casual people wanted to look good and undergo such surgeries. Therefore, the market made it possible for them to afford such an appearance. Plastic surgeries began to be wanted and it developed so much that now it is normal for everyone to do it.

To begin with, I'd like to move a very important aspect in case of plastic surgeries. We have to think about safety during this kind of surgery, if it really is safe for our health. Of course, in the first place we must consult our decision with specialists who enlighten us about it. Usually it is almost impossible for us to improve our body with this type of treatment.

Secondly, there are people who have various defects which disturb them in their day-to-day life. For others it is compulsory to remove something from their body to endure. In this case it is a great invention of human beings because we can rescue each other. Moreover, if it wasn’t invented many people would have died.

However, our bodies are not unscathed and never were. In old times humans lived with what they are because there were no possibility to make it better and they survived and were happy. Unfortunately, currently we want everything including ourselves to be perfect and without any diathesis, which took humanity to be plastic.

To conclude, plastic surgeries are needed but in my personal opinion people abuse it. Often when we meet a person we might wonder, if their look is natural. In addition, it is a good thing, life-mattered. Besides, regular people may not know what the risks are and even though undergo it, which is murderous.


Niniejsze dzieło podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim.Ochrona prawa autorskiego jest chroniona z mocy prawa.