6 lut 2015

tęsknota utopia /longing utopia

Pustynna to noc
Bezkresna.
Czarnym płótnem oblana w całości

Jeno cekinem bladym gdzieniegdzie zaświta
Malując obrazy nieznane połączone z zaświatem
Błyszcząc, świecąc, lśniąc finezyjnie
Tak pięknie połyskując abstrakcyjnie

Śpij już, śnij
Niech nie zbudzi cię żaden szmer
Śpij słodko, śnij
Miej nie zmącony życiem sen

Ocean grafitu
Otchłań wiru myśli

Nie jest już przyszłością
Nie jest też przeszłością
Teraźniejszość zatrzymana na ten czas

I będąc tu

Tkwiąc w tej nicości
Marzę o cudowności
Choć gniję w tej bezduszności
Pragnę czerpać z życia obfitości

Lecz ty nie uwięźnij w tym
Nie daj się otchłani ciemności
Śpij słodko, śnij
Dobre dusze wokół siebie przyjmij i odepchnij kłęby złości
Śpij już, śnij
Oddaj się życzliwemu snu całości


image source: http://www.wookmark.com/image/203178/lake-of-longing-updated-by-folkvangar

Desert this night
Boundless.
With a black canvas drenched in its entirety
Merely with a pallid sequin here and there dawns
Painting unknown scenes connected with the afterworld
Glittering, shining, glistening finessing
So beautifuly gleaming abstractly

Sleep now, dream
Let's not wake you no murmur
Sleep sweetly, dream
Have a dream not turbid with life

Ocean of graphite
Abyss of whirl of thoughts

It's no longer the future
It's not also the past
Present detained for this time

And being here

Stick in this nothingness
I dream of marvel
Though I rot in this soullessness
I desire to derive from abundances of life

Yet you don't stuck in this
Don't let yourself to the abyss of darkness
Sleep sweetly, dream
Kind souls around you accept and push away clouds of anger
Sleep now, dream
Give yourself to benevolent sleep wholeness


Niniejsze dzieło podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim.Ochrona prawa autorskiego jest chroniona z mocy prawa.