12 cze 2015

Czarny diament /Black diamond

Ból po stracie
Żałoba
Boli
Ból raniący
Cierniem tępiący
Pustka we mnie
Pustka w tobie

Dlaczego to musiało się stać?
Prawdziwość uczucia w jego sednie

Teraz oboje zranieni
Oboje osamotnieni
Cierpiący
Z bólem nigdy się nie rozstającym

Nie daj mi odejść
Spraw bym została

Kochać przywiązaniem
Kochać przywiązanie
Przywiązać miłością
Przywiązać miłość


Pain after loss
Mourning
Hurts
Injuring pain
With thorn killing off
Emptiness in me
Emptiness in you

Why did it have to happen?
Genuineness of feeling in its crux

Now both hurt
Both of them lonesome
Afflicted, suffering
With pain never parting

Don't let me go
Make me stay

Love with attachment
Love the attachment
Tie with love
Tie love


Niniejsze dzieło podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim.Ochrona prawa autorskiego jest chroniona z mocy prawa.