3 mar 2015

Kommos /Kommos

Marzenia o figurze i wyglądzie,
Marzenia o pięknie i nieskazitelności,
Marzenia o przyszłości i zdarzeniach.
Marzenia o ludziach i uczuciach.
Marzenia, już nic nie znaczą.

Zanikła wiara.
Wiara w siebie.
Wiara w dobro ludzi.
Wiara w lepszy świat.
Wiara w marzenia.
Stało się.

Już nic nie znaczę. Jestem nikim.
Ludzie, zawodzą. Wszyscy.
Świat się pogrąża. Idzie złą drogą.
Marzenia są złudzeniem. Sensem naszego życia.

Gdyby odejść stąd.
Porzucić smutki i żale.
Bo jak nigdy dotąd,
nie zatrzymuje mnie żadne 'ale'.

Życie zawiodło. A może ja sama siebie.
Ludzie mnie zawiedli. Choć niczego mi nie obiecali, to ja w nich wierzyłam.
Sama się zawiodłam. Przecież niczego od siebie nie oczekiwałam.
Bóg mnie zawiódł. Nigdy nie odpowiedział na moje wołania.

Straciłam wszystko.
Straciłam ludzkość.
Straciłam chęć życia.
Straciłam jego sens.

Gdyby odejść stąd.
Przemilczeć resztę życia.
Bo jak nigdy dotąd,
mój smutek nie jest do zabicia.

Gdyby odejść stąd.
Nie odpowiedzieć na resztę pytań.
Bo jak nigdy dotąd,
Nie chcę znać dalszych swych poczynań.


Dreams of figure and appearance,

Dreams of beauty and immortality,
Dreams of the future and events.
Dreams about people and feelings.
Dreams, I do not mean anything.

Faith waned.
Belief in yourself.
The belief in the goodness of people.
The belief in a better world.
The belief in dreams.
It happened.

I don't mean anything. I'm nothing.
People are failing. All of them.
The world is losing itself. Goes the wrong way.
Dreams are a delusion. The meaning of our lives.

If to go from here.
Abandon sorrows and regrets.
Cause as never before,
no 'buts' are stopping me.


Life failed. Or maybe I let myself down.
People failed. Although they promised me nothing, I believed in them.
I failed myself. Yet nothing I expected from myself.
God failed. He never answered my calls.

I lost everything.
I lost my humanity.
I've lost the will to live.
I've lost its sense.

If to go from here.
To pass over in silence the rest of life.
Cause as never before,
my sadness isn't to be killed.

If to go from here.
Not to answer the rest of the questions.
Cause as never before,
I do not want to know mine further doings.


Niniejsze dzieło podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim.Ochrona prawa autorskiego jest chroniona z mocy prawa.