3 mar 2015

?

Zieleń oczu mych piękniejsza od barw życia jest.
Włosy niczym trawa na łące, złociste, lśniące.
Powiew wiatru wprawia je w loczny pofałd.
Rumieńców nie ma, nie obdarzyli mnie.
Oczy smukłe, nieskośne, nie oddają uczuć.
Zimne, nieprzeniknione.
Rzucają chłodne i gorące spojrzenia w stronę różną.
Kocham ponad życie, swoje życie.
Egzystencja jest potrzebna,
Wnoszę dużo... (...) dobrego.
Wyrywnik z pamiętnika.
Kartka porwana na malutkie kawałeczki, obok mnie.
I znów wiatr... rozwiał je na całe miejsce.
Szukam, nie mogę znaleźć.
Chodzę, nie dam rady iść.
Patrzę, oczy bolą.
To nie starość,
nie zmęczenie to.

image source: http://metro.gazeta.pl/Lifestyle/1,127257,14755578,Borderline__czyli_zycie_na_pograniczu.html

The green of the eyes of mine is more beautiful than life hues.
Hair like the grass in a meadow, golden, shiny.
A gust of wind puts them in curly fold.
Blushes are not there, they didn't bestow me.
Eyes slender, not slanting, do not reflect the feelings.
Cold, impenetrable.
Throw cold and hot looks in different directions.
I love more than life, my life.
Existence is needed,
I contribute a lot of ...(...) good.
Tearing from the diary.
A page teared into small pieces, next to me.
And again, the wind blew it... all over the place.
I search, I can't find.
I walk, I can't go.
I look, eyes hurt.
It's not old age,
Not tiredness it is.

Niniejsze dzieło podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim.Ochrona prawa autorskiego jest chroniona z mocy prawa.