3 mar 2015

Powrót śmierci, urywki. /Return of the death, snippets.


Zbyt myśli w mam.
Słucham. Śpiewam. Trzęsę się.
Dlaczego. Zapytała.
- Kocham, kochałem i kochać będę! - odpowiedziałem.
Nie zrozumiała.
Wyszła.
Nigdy więcej nie wróciła.


Too thoughts I have in.
I listen. I sing, I'm shaking.
Why. She asked.
- I love, I loved and I will love! - I answered.
She didn't understand.
She left.
Never came back. image source: http://galeria.interia.pl/praca,w_id,3321,t_id,13,s_id,0,sort,views,duch+%B6mierci


Niniejsze dzieło podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim.Ochrona prawa autorskiego jest chroniona z mocy prawa.