3 mar 2015

...śmierć (mówi mężczyzna) /...death (says the man)

Blada, wysoka, idzie do mych snów.

Wkrada się w nie.
Wkracza we mnie niczym duch w ścianę.
Jawa? Sen? . . . Nie wiem.
Nie ważne. Ale ...
Zabiera ze sobą moje ja.
Pochłania wspomnienia... nic nie czuję.
A może tylko sen dziwny taki... a jeśli nie,
Pamiętaj ; Kocham, kochałem i kochać będę!

Weszła.
Zabrała.

Unicestwiła.
Zamordowała.

Bezduszna śmierć z kosą i czarnym kapturem.
Nie bałem się. Bo kochałem.

image source: http://waysaboutme.blogspot.com/2013_04_01_archive.html

Pale, tall, goes to my dreams.

Sneaks up on them.
Comes at me like a ghost into the wall.
Java? Dream?...I do not know.
It does not matter. But...
It takes with her my self.
Absorbs memories... I do not feel anything.
Or maybe it's just a dream strange like that... and if not,
Remember; I love, I loved and I will love!

She Entered.
Took.
Annihilated.
Murdered.

Soulless death with a scythe and a black hood.
I wasn't scared. Because I loved.

Niniejsze dzieło podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim.Ochrona prawa autorskiego jest chroniona z mocy prawa.