2 lut 2015

Dorosłość /Adulthood

Miłością nadrabiasz stracony dzieciństwa czas.
Złością rewanżujesz brak uwagi.
Karą nie ujaśnisz dzieciom czego nie dał ci czas.
Nie mają lepiej.

Miłością nadrabiasz stracony dzieciństwa czas.
Jednakże miłością jednostronną.

Uzależniając od siebie tracisz czas.
Niszcząc drugiej osobie życie.

Nie jest to miłość.

To kara.
To zbrodnia.
To przestępstwo.

Przemocą psychiczną jest twa miłość.

Dość już zła.
Dość zemsty.

Oddalasz się tym.

Niszczysz życie,
dobre imię.

Nie pozwól demonom przeszłości zatracić siebie.

Dość już złości.
Koniec z przemocą.

Czarnego ducha zostaw przeszłości.

Poddaj się prawdziwej z serca płynącej miłości.


With love you make up your childhood lost time.
With anger you revenge the lack of attention.
With penalty you won't enlighten to children what time haven't gave you.
They don't have better.

With love you make up your childhood lost time.
However, one-sided love.

Addicting from yourself you're wasting time.
Destroying the other persons live.

This is not love.

It's a punishment.
It's a felony.
It's a crime.

Psychological violence is your love.

Enough of bad.
Enough of revenge.

You recede with this.


You destroy the life,
good name.

Do not let the demons of the past to lose oneself.

Enough of anger.
End of violence.

Black spirit leave to the past.

Undergo true flowing from the heart love.


Niniejsze dzieło podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim.Ochrona prawa autorskiego jest chroniona z mocy prawa.