2 lut 2015

Walentynka /A valentine

Magnolia, lilia, gerber.
Czerwień głęboka w bordzie.
Serce tak pełne.
Twarz tak promienna.

I seks.

Jako rozładowanie nadmiaru miłości.

Rutyna, codzienność, życia z dnia na dzień.
Kochać się, kochać się, kochać się.

Szczęście, dobytek, wiara.
Wtedy to karma.

Karma dla serca, umysłu i duszy.

image source:http://imgfave.com/view/1980907

Magnolia, lily, gerbera.
Red deep in claret.
Heart so full.
Face so radiant.

And sex.

As an unloading of the excess of love.
Routine, everyday, living from day to day.
Making love, making love, making love.

Happiness, belongings, faith.
Then it's karma.

Nourishment for the heart, mind and soul.


Niniejsze dzieło podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim.Ochrona prawa autorskiego jest chroniona z mocy prawa.