2 lut 2015

Kochać /To love

Kochać i być kochanym.
Dawać miłość i brać miłość.

Trwać w tym pięknie.

Szczęście,
dopełnienie.

Sens życia.
Życie dla tej osoby.

Kochać sercem,
całym sobą.

Skupić umysł i ciało.
Dać tę miłość.

Nigdy nie przestawać.

Krystaliczna miłość.
Po prostu miłość.

Aż tak dużo,
to niezbyt wiele.

Dawać, dawać, dawać.
Kochać, kochać, kochać.

Być przepełnionym tym uczuciem.
Płynąć krainą lejącej się miłości.

Kochać.
Umacniać się w tym.

Kochać.

Najpierwej siebie.
Siebie,
przez samego siebie.


To love and to be loved.
To give love and to take love.

Last in this beauty.

Happiness,
fulfillment.

Sense of life.
Living for that person.

To love with heart,
with wholeness of yourself.

To focus mind and body.
To give that love.

Never stop.

Crystalline love.
Simply love.

So much,
it's not a lot.

To give, to give, to give.
To love, to love, to love.

To be overflowing with this feeling.
To flow in the land of pouring love.

To love.
Strengthen in it.

To love.

Primarily you.
You,
by yourself.
sources:
image 1: http://blond-aniolek.pinger.pl/p/3#mid=4970171&idx=0
image 2: http://wieczniemloda.com/list-milosny-do-siebie-1253
image 3: https://www.pinterest.com/pin/113223378108219494/
image 4: http://www.elephantjournal.com/2014/04/my-moment-of-un-salvation-with-amma-the-hugging-saint-tommy-rosen/
image 5: https://www.flickr.com/photos/michelacolonna/5488728403/


Niniejsze dzieło podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim.Ochrona prawa autorskiego jest chroniona z mocy prawa.