2 lut 2015

Seks /Sex

Lubisz gdy tak robię?
Zefirkiem lekkim pieszczę twą szyję.
Delikatnie muskam ustami miłości.
Pustką bezbolesną pozostawiam myśli złości.
Pustynnym piaskiem zasypmy duchy przeszłości. Kochajmy się.
Horyzontem naszych ciał.
Bezkresne morze niespokojnych fal.

I bądźmy w tym i żyjmy w tym.
Nie zginie za nas nikt.
Będziemy tak razem jednością trwać po wieczny końca blask.

Spotkajmy się tam, w połowie drogi.
Gdzie nie ma bólu i trwogi.
Kochajmy się tak mocno, namiętnie,
by życie nabrało koloru i zniknął czas.
Złączmy swe głębie bezpamiętnie,
by płomień ten wrzał i trwał.
image source:http://www.sodahead.com/living/having-sex-or-making-love-what-sounds-better-and-y/question-4659050/

You like when I'm doing that?

With a light zephyr I'm caressing thy neck.
I doff gently with mouth of love.
With painless emptiness I leave the thoughts of anger.
With the desert sand let's fill up the ghosts of the past. Let's make love.
With the horizon of our bodies.
Endless sea of restless waves.

And let's be in this and live in it.
No one would die for us.
We will be like that together as one last till the glow eternal end.

I'll meet you there, in the middle of the road.
Where there is no pain and awe.
Let's make love so firmly, passionately,
so life will gain color and the time will vanish.
Let's unite our depths of the spotless mind,
so the flame will boil and last.


Niniejsze dzieło podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim.Ochrona prawa autorskiego jest chroniona z mocy prawa.