2 lut 2015

Jedność /Unity

Jedność, całość, jednolitość.
Społeczność.
Potrzeba tworzenia.
Artyzm, dusza.
Ciepło, tętno, prędkość.

i czas

płynie szybciej,
biegnie wartko.
Niby szczęście,
A szybsza śmierć.
Piękno przemija.

image source:http://imgarcade.com/1/old-people-holding-hands-black-and-white/


Unity, totality, homogeneity.
Community.
The need to create.
Artistry, the soul.
Warmth, heart rate, speed.

and time

flows faster,
runs rapidly.
As if happiness,
And death faster.
Beauty elapses.


Niniejsze dzieło podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim.Ochrona prawa autorskiego jest chroniona z mocy prawa.