2 lut 2015

Próbując /Trying

Niepokojąc swe sumienie.
Wydzielając adrenalinę.

Nie tędy droga.
Lecz jak pokonać?

Przyjacielem zabrać czas,
Kolacją ulepszyć swe bycie.

ale już nie ma nas
czas ruszyć swym życiem

Zbyt wielu nas jest,
by z każdym z osobna.

Życie jest me.
Nie oddam go nim skonam.

I chcąc iść dalej,
tworzyć swą karmę,

Siły trzeba niemałej,
by emocje pchnęły w przód.
By nie poszło na marne.

By nigdy w momencie
nie ściągnęły w dół.

I być tym życiem
i dalej mknąć.

I lecieć dalej,
nim zamkną wrota.

By po życiu żyć.
Tak cienka ta nić.

image source:http://www.adventuresedge.com/Climb.php
Bothering your conscience.
Releasing adrenaline.

Not this way to go.
But how to defeat?

Take time with a friend,
With a dinner ameliorate your being.

but there are no we
time to move your life

Too many of us are,

to with each individually.

Life is mine.
I won't give it until I cease.

And wanting to go on,
creating your karma,

Force is need goodly,
so emotions will push forward.
So it won't go in vain.

To never in the moment
they will pull down.

And to be this life
and to scamper beyond.

And to fly further,
before they will shut the gate.

To after life live.
So thin this thread.


Niniejsze dzieło podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim.Ochrona prawa autorskiego jest chroniona z mocy prawa.